Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 8.10 trang 84 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Hãy dùng...

Bài 8.10 trang 84 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Hãy dùng đồ thị p-V để tìm xem dãy các quá trình nối tiếp nào có thể khép kín thành một chu trình ?...

Bài 8.10 trang 84 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Hãy dùng đồ thị p-V để tìm xem dãy các quá trình nối tiếp nào có thể khép kín thành một chu trình ?

A. Nở đẳng áp, dãn đẳng nhiệt, làm lạnh đẳng tích.

Quảng cáo

B. Đun nóng đẳng tích, dãn đẳng nhiệt, nở đẳng áp.

C. Dãn đẳng nhiệt, nén đẳng áp, đun nóng đẳng tích.

D. Nở đẳng áp, nén đẳng nhiệt, đun nóng đẳng tích.

Chọn đáp án C.

Quảng cáo