Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 8.12 trang 85 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG VIII:...

Bài 8.12 trang 85 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC...

Bài 8.12 trang 85 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Nhiệt dung riêng của một chất được xác định bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm cho nhiệt độ của một đơn vị khối lượng chất đó tăng thêm 1 K. Đối với khí, nhiệt dung riêng phụ thuộc quá trình làm nóng khí, chẳng hạn nhiệt nhiệt dung riêng của khí trong quá trình đẳng áp lớn hơn trong quá trình đẳng tích. Hãy giải thích điều này.

 Nhiệt lượng cung cấp cho khí trong quá trình đẳng áp, ngoài việc dùng để làm nóng khí còn dùng để khí sinh công khi nở.

Quảng cáo