Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 8.14 trang 85 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 8.14 trang 85 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC...

Bài 8.14 trang 85 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao.  Phương trình của nguyên lí thứ nhất đối với quá trình đẳng áp là \(Q = \Delta U – A.\) Trước hết, ta phải tính công. CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Để nung nóng đẳng áp 800 mol khí, người ta đã truyền cho khí một nhiệt lượng \(9,{4.10^6}\,J\) Và khi đó khí đã nóng thêm 500 K. Tính công mà khí thực hiện và độ tăng nội năng của khí.

Quảng cáo

\(3,{3.10^6}\,J;\,6,{1.10^6}\,J.\)

 Phương trình của nguyên lí thứ nhất đối với quá trình đẳng áp là \(Q = \Delta U – A.\) Trước hết, ta phải tính công A của khí nở đẳng áp. Đối với trạng thái đầu và cuối của khí, ta viết \(p{V_1} = vR{T_1}\)  và\(p{V_2} = vR{T_2}\) . Trừ hai phương trình cho nhau, ta có \(p({V_2} – {V_1}) = vR({T_2} – {T_1})\). Vế phải cho phép ta tính công của khí nở đẳng áp vì vế trái là biểu thức tính công.

Vậy :\({A’} = 800.8,31.500 = 3\,324\,000\,J.\)

\(A’ \approx \,3,{3.10^6}\,J\) . Công này do khí sinh ra.

Quảng cáo