Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 8.5* trang 84 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 8.5* trang 84 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC...

Bài 8.5* trang 84 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Có hai quả cầu bằng chì giống nhau, chuyển động đến gặp nhau trực diện với vận tốc v và 2v. Hãy tính độ tăng nhiệt độ \(\Delta t\) do va chạm mềm của hai quả cầu.

\(\Delta t = \dfrac{{9{v^2}} }{ {8c}}\) ; trong đó c là nhiệt dung riêng của chì.

Quảng cáo