Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 8.3 trang 83 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 8.3 trang 83 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Trường hợp nào có nội năng lớn hơn: hỗn hợp khí trong xilanh của động cơ đốt trong ở cuối ...

Bài 8.3 trang 83 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Hỗn hợp khí ở cuối kì nén. Nếu coi các khí như khí lí tưởng thì nội năng của khí chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.. CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Trường hợp nào có nội năng lớn hơn: hỗn hợp khí trong xilanh của động cơ đốt trong ở cuối kì nén (trước khi bị tia lửa đốt cháy) hay khí thải ở cuối kì thoát ?

:

Hỗn hợp khí ở cuối kì nén. Nếu coi các khí như khí lí tưởng thì nội năng của khí chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Nhiệt độ của các khí ở cuối kì nén cao hơn nhiệt độ của các khí ở cuối kì thoát.

Quảng cáo