Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Vi khuẩn có thể sinh sản bằng hình thức nào?

Vi khuẩn có thể sinh sản bằng hình thức nào?...

Vi khuẩn có thể sinh sản bằng hình thức nào – trang 103 SGK sinh học 10 bài : SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT. Vi khuẩn thường sinh sản bằng hình thức nhân đôi, trong điều kiện bất lợi chúng hình thành bào tử.

Vi khuẩn có thể sinh sản bằng hình thức nào?

Vi khuẩn thường sinh sản bằng hình thức nhân đôi, trong điều kiện bất lợi chúng hình thành bào tử.