Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 16 trang 181 Đại số 10 Nâng cao: Chọn câu đúng...

Bài 16 trang 181 Đại số 10 Nâng cao: Chọn câu đúng trong bốn phương án trả lời sau:...

Chọn câu đúng trong bốn phương án trả lời sau:. Bài 16 trang 181 SGK Đại số 10 Nâng cao – Ôn tập chương 5

Chọn câu đúng trong bốn phương án trả lời sau:

Người ta xác định cân nặng của 10 học sinh và sếp thứ tự tăng dần, khối lượng của 10 số liệu này là:

(A) Số cân nặng của học sinh thứ năm

(B) Số cân nặng của học sinh thứ sáu

Quảng cáo

(C) Số cân nặng trung bình của em thứ năm và thứ sáu

(D) Không phải các số trên

Đáp án

Ta có:

\(\left\{ \matrix{
{N \over 2} = 5 \hfill \cr
{N \over 2} + 1 = 6 \hfill \cr} \right.\)

Vậy chọn (C)

Quảng cáo