Trang chủ Bài học Bài 14: Ôn tập phần vẽ kĩ thuật

Bài 14: Ôn tập phần vẽ kĩ thuật

Trình bày khái quát hệ thống vẽ kĩ thuật bằng máy tính.
Trình bày khái quát hệ thống vẽ kĩ thuật bằng máy tính.
Trình bày các đặc điểm của các loại hình biểu diễn ngôi nhà.
Trình bày các đặc điểm của các loại hình biểu diễn ngôi nhà.
Cách lập bản vẽ chi tiết như thế nào?
Cách lập bản vẽ chi tiết như thế nào?
Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?
Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?
Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế?
Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế?
Thế nào là hình chiếu phối cảnh? Hình chiếu phối cảnh dùng để làm gì?
Thế nào là hình chiếu phối cảnh? Hình chiếu phối cảnh dùng để làm gì?
Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào ?
Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào ?
Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?
Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?
Thế nào là hình cắt và mặt cắt ? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?
Thế nào là hình cắt và mặt cắt ? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?
So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.
So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.

Bài học trong chương trình Công nghệ 11

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...