Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 10.3 trang 60 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 10.3 trang 60 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Chọn câu đúng Khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất...

Chọn câu đúng
Khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất bằng. Câu 10.3 trang 60 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG X: TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ

Chọn câu đúng

Khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất bằng

Quảng cáo

A. 150000 km                                      B. 300000 km

C. 450000 km                                      D. 384000 km

Chọn đáp án D

Quảng cáo