Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 11.11 trang 64 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Sơ...

Câu 11.11 trang 64 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Sơ đồ thí nghiệm mô tả trên Hình 11.10 cho biết Héc đã dùng các...

Sơ đồ thí nghiệm mô tả trên Hình 11.10 cho biết Héc đã dùng các thiết bị này để phát sóng điện từ nhằm chứng minh dự đoán của Mác-xoen về sự tồn tại của điện từ trường. Vận dụng các kiến thức đã học, bạn hãy giải thích vì sao hệ thống này phát được sóng điện từ.. Câu 11.11 trang 64 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – BÀI TẬP THỰC HÀNH

Sơ đồ thí nghiệm mô tả trên Hình 11.10 cho biết Héc đã dùng các thiết bị này để phát sóng điện từ nhằm chứng minh dự đoán của Mác-xoen về sự tồn tại của điện từ trường. Vận dụng các kiến thức đã học, bạn hãy giải thích vì sao hệ thống này phát được sóng điện từ.

Quảng cáo

Thực chất Héc đã làm thí nghiệm với một máy Rom-cop mà hiện nay rất nhiều trường phổ thông đã có. Khi đóng khóa điện phía trên \({K_1}\) (Hình 11.10), dòng điện sẽ chạy qua cuộn dây sơ cấp (ít vòng) của cuộn Rom-cop, lõi sắt của cuộn dây bị nhiễm từ và hút thanh sắt dẫn điện làm ngắt mạch điện từ bộ pin, lõi sắt mất từ tính và không hút thanh sắt dẫn điện làm cho mạch lại đóng kín.

Hiện tượng tiếp diễn liên tục khiến cho dòng điện sơ cấp lúc có, lúc không, biến thiên liên tục. Theo quy luật cảm ứng điện từ, ở cuộn thứ cấp (rất nhiều vòng dây) sẽ xuất hiện động cảm ứng khá lớn cỡ \({10^4}\) V và xảy ra hiện tượng phóng tia lửa điện giữa hai quả cẩu. Tại vùng tia lửa điện xuất hiện, có điện trường rất mạnh và lan truyền tới các máy thu sóng điện từ đặt cách đó khoảng 50 m.

Quảng cáo