Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 11.13 trang 65 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 11.13 trang 65 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Cho các dụng cụ sau (Hình 11.12): – Một bóng đèn sợi đốt – Nguồn...

Cho các dụng cụ sau (Hình 11.12):
– Một bóng đèn sợi đốt
– Nguồn điện
– Một nam châm
Hãy trình bày và giải thích một phương án thực nghiệm để xác minh nguồn điện là loại xoay chiều hay không đổi.. Câu 11.13 trang 65 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – BÀI TẬP THỰC HÀNH

Cho các dụng cụ sau (Hình 11.12):

– Một bóng đèn sợi đốt

– Nguồn điện

– Một nam châm

Hãy trình bày và giải thích một phương án thực nghiệm để xác minh nguồn điện là loại xoay chiều hay không đổi.

Quảng cáo

Vận dụng tương tác giữa từ trường và dòng điện

– Đưa nam châm lại gần bóng đèn sao cho đường sức gắn vuông góc với sợi đốt

– Nếu thấy sợi đốt rung mạnh lên thì dòng điện là dòng điện xoay chiều

– Nếu không thấy rung thì dòng điện là dòng điện không đổi

Giải thích:

– Từ trường của nam châm tác dụng lên sợi đốt có dòng điện chạy qua. Nếu là dòng điện xoay chiều có chiều thay đổi liên tục thì lực tác dụng cũng sẽ đổi chiều liên tục và làm sợ đốt bị rung.

Quảng cáo