Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 11.17 trang 66 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Một...

Câu 11.17 trang 66 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Một cáp điện đang có một dòng điện rất lớn chạy qua. Vỏ cáp là một...

Một cáp điện đang có một dòng điện rất lớn chạy qua. Vỏ cáp là một lớp cách điện bằng chất dẻo, không được bóc.
Hãy trình bày và giải thích một phương án thực nghiệm để đo cường độ dòng điện trong cáp nếu dòng điện trong cáp là:. Câu 11.17 trang 66 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – BÀI TẬP THỰC HÀNH

Một cáp điện đang có một dòng điện rất lớn chạy qua. Vỏ cáp là một lớp cách điện bằng chất dẻo, không được bóc.

Hãy trình bày và giải thích một phương án thực nghiệm để đo cường độ dòng điện trong cáp nếu dòng điện trong cáp là:

a) dòng điện xoay chiều

Quảng cáo

b) dòng điện không đổi

Vận dụng đặc tính của dòng điện xoay chiều là luôn gây ra một từ trường biến đổi ở vùng xung quanh.

a) Đặt bên cạnh cáp điện khung dây có nhiều vòng sao cho mặt phẳng khung dây song song với cáp điện

– Nối khung dây với một ampe kế xoay chiều nhạy, ampe kế sẽ cho biết dòng điện cảm ứng trong khung dây

b) Nếu trong cáp là dòng điện một chiều thì không dùng được cách đo này. Vì khi đó từ trường của dòng điện là từ trường không biến thiên theo thời gian.

Quảng cáo