Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 11.6 trang 63 SBT Lý 12 Nâng cao: Cho các dụng...

Câu 11.6 trang 63 SBT Lý 12 Nâng cao: Cho các dụng cụ sau (Hình 11.5): – Một cuộn chỉ – Một đồng hồ Hãy...

Cho các dụng cụ sau (Hình 11.5):
– Một cuộn chỉ
– Một đồng hồ
Hãy trình bày và giải thích một phương án thực nghiệm để xác định gần đúng diện tích lớp học của bạn.. Câu 11.6 trang 63 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – BÀI TẬP THỰC HÀNH

Cho các dụng cụ sau (Hình 11.5):

– Một cuộn chỉ

– Một đồng hồ

Hãy trình bày và giải thích một phương án thực nghiệm để xác định gần đúng diện tích lớp học của bạn.

Quảng cáo

Giải       

 Dùng quy luật dao động của con lắc đơn.

– Tạo con lắc đơn: lấy cuộn chỉ làm vật nặng và sợi chỉ làm dây treo.

– Dùng đồng hồ đo chu kì con lắc đơn, rồi tìm ra độ dài dây treo để lấy đó làm thước dây đo độ dài.

– Dùng cuộn chỉ đo độ dài các cạnh a, b của căn buồng, rồi so sánh với thước dây đã tạo ra ở trên

– Tính diện tích lớp học S = ab

Quảng cáo