Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 11.9 trang 63 SBT vật lý lớp 12 Nâng cao: Bạn...

Câu 11.9 trang 63 SBT vật lý lớp 12 Nâng cao: Bạn Minh đứng trên bờ ném mọt hòn đá xuống mặt hồ đang yên tĩnh. Với...

Bạn Minh đứng trên bờ ném mọt hòn đá xuống mặt hồ đang yên tĩnh. Với các dụng cụ (Hình 11.8): một thước đo thẳng và một đồng hồ bấm giây, bạn Minh đã xác định được gần đúng khoảng cách từ bờ hồ tới nơi hòn đá rơi.
Hãy dự đoán xem bạn Minh đã làm cách nào và giải thích.. Câu 11.9 trang 63 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bạn Minh đứng trên bờ ném một hòn đá xuống mặt hồ đang yên tĩnh. Với các dụng cụ (Hình 11.8): một thước đo thẳng và một đồng hồ bấm giây, bạn Minh đã xác định được gần đúng khoảng cách từ bờ hồ tới nơi hòn đá rơi.

Hãy dự đoán xem bạn Minh đã làm cách nào và giải thích.

Vận dụng kiến thức về truyền sóng

Quảng cáo

– Vì ban đầu mặt hồ yên tĩnh nên nó chỉ lay động khi hòn đá rơi xuống và tạo thành sóng mặt lan truyền vào bờ

– Dùng đồng hồ đo thời gian \({t_1}\): từ khi hòn đá chạm nước đến khi gợn sóng đầu tiên chạm bờ.

– Đo thời gian \({t_2}\) ứng với số lần sóng chạm bờ lần thứ n mà ta đếm được

– Dùng thước thẳng đo \(\lambda \), khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp ở gần bờ.

Từ đó suy ra:  

– Tần số sóng \(f = {n \over {{t_2}}}\)

– Tốc độ truyền sóng \(v = f\lambda \). Kết quả có khoảng cách \(x = v{t_1}\)

Quảng cáo