Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Bài viết 2: Viết lại cho đúng chính tả những tên riêng...

Bài viết 2: Viết lại cho đúng chính tả những tên riêng viết chưa đúng – trang 45 Tiếng Việt 2 Cánh diều...

Bài viết 2 – Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 45 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. 

Câu 1. Viết lại cho đúng chính tả những tên riêng viết chưa đúng:

 – Lê học ở trường Tiểu học Kim liên, quận Đống Đa.

– Nam học ở trường Tiểu học Vĩnh xuân, huyện trà Ôn.

–  Mai học ở trường Tiểu học Quang Trung, quận Sơn Trà.

Trả lời:

– Lê học ở Trường tiểu học Kim Liên quận Đống Đa.

–  Nam học ở Trường tiểu học Vĩnh Xuân huyện Trà Ôn.

Quảng cáo

–  Mai học ở Trường Tiểu học Quang Trung quận Sơn Trà.

Câu 2. Đọc bản nội quy dưới đây:

Giả sử thầy (cô) hiệu trưởng hỏi nguyện vọng của học sinh em sẽ đề nghị bổ sung điều gì vào bản nội quy trên? Viết đề nghị của em.

Trả lời: Đề nghị của em:

Học sinh không làm việc riêng trong giờ học.

Tích cực tham gia các hoạt động tập thể: văn nghệ, thể dục thể thao,..