Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Câu hỏi luyện tập bài Cái trống trường em trang 41 Tiếng...

Câu hỏi luyện tập bài Cái trống trường em trang 41 Tiếng Việt 2 Cánh diều: Hãy sắp xếp các từ chỉ hoạt động, cảm xúc của nhân vật...

Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 41 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Luyện tập – Cái trống trường em

Câu 1. Hãy sắp xếp các từ chỉ hoạt động, cảm xúc của nhân vật “Trống” vào ô thích hợp.

Trả lời: 

Câu hỏi Vào mùa hè Vào năm học mới
Cái trống làm gì? (Hoạt động) ngẫm nghĩ, nằm, nghỉ, nghiêng đầu thấy, gọi
Cái trống thế nào? (Cảm xúc) buồn mừng vui

Câu 2. Tìm các từ ngữ:

a) Nói về tình cảm, cảm xúc của em khi bước vào năm học mới.

Quảng cáo

b) Nói về hoạt động của em trong năm học mới.

Trả lời: Các từ ngữ:

a) Nói về tình cảm, cảm xúc của em khi bước vào năm học mới: vui, háo hức, hào hứng, thích thú, hạnh phúc.

b) Nói về hoạt động của em trong năm học mới: học tập, lao động, thể dục, ca hát.