Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Hãy viết 4 – 5 câu (hoặc 4 – 5 dòng thơ)...

Hãy viết 4 – 5 câu (hoặc 4 – 5 dòng thơ) về một người lao động ở trường em...

Giải Bài viết 2 – Viết về một người lao động ở trường trang 128, 129 Tiếng Việt 2 cánh diều. Bài 33 Những người quanh ta

Câu 1. Nói về một người lao động ở trường em.

Gợi ý:

– Em nói về ai?

– Cô bác đó làm việc gì trong trường?

– Cô bác đó giúp em và các bạn em những gì?

– Em muốn nói gì hoặc làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với cô bác đó?

Gợi ý

Quảng cáo

– Em nói về bác lao công ở trường em.

– Bác ấy quét dọn, lau chùi và đổ rác.

– Nhờ có bác lao công mà em luôn được học tập trong môi trường sạch sẽ, thơm tho

– Em rất yêu quý và biết ơn công việc của bác.

Câu 2. Dựa vào những điều vừa nói, hãy viết 4 – 5 câu (hoặc 4 – 5 dòng thơ) về một người lao động ở trường em.

Tham khảo

Bác Liên làm lao công ở trường em. Hằng ngày, bác quét dọn sân trường luôn sạch đẹp. Bác là người rất tốt bụng vì luôn giúp đỡ chúng em làm vệ sinh lớp học khi có bạn nào bị ốm, hoặc bị bắt nạt. Chúng em đều rất yêu quý và biết ơn bác Liên.