Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Giải bài Bóp nát quả cam – Cánh diều Tiếng Việt 2....

Giải bài Bóp nát quả cam – Cánh diều Tiếng Việt 2. Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta? Quốc Toản quyết gặp vua để nói gì?...

Hướng dẫn giải bài 34 Thiếu nhi đất Việt – Đọc bài Bóp nát quả cam và trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 130, 131, 132 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 cánh diều

CHIA SẺ

1. Nhìn tranh, cho biết các bạn nhỏ trong mỗi tranh đang làm gì?

– Bức tranh 1: Các bạn nhỏ đang tung tăng đi đến trường (hoặc đang đi học về)

– Bức tranh 2: Các bạn nhỏ đang chào cờ

– Bức tranh 3: Các bạn nhỏ đang vui chơi trên sân cỏ

2. Em biết gì về người anh hùng nhỏ tuổi trong những truyện dưới đây?

– Cả hai quyển sách đều nói về người anh hùng Trần Quốc Toản.

– Những thông tin cơ bản về Trần Quốc Toản:

* Trần Quốc Toản sinh năm 1267

* Ông lớn lên khi cả nước ta đang chuẩn chị chiến dịch chống quân Nguyên Mông sang xâm lược nước ta lần thứ 2

* Năm 1282, triều Trần đã tổ chức một cuộc hội nghị quân sự rất đặc biệt tại bến Bình Than. Do còn ở tuổi vị thành niên nên Trần Quốc Toản không được tham dự. Ông lấy đó làm điều hổ thẹn và căm tức lắm, tay đang cầm quả cam mà bóp nát lúc nào không hay.

BÓP NÁT QUẢ CAM

1. Giặc Nguyên cho sứ thần sang, giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Trần Quốc Toản vô cùng căm giận.

2. Sáng nay, biết vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng, Quốc Toàn quyết gặp vua. Đợi từ sáng đến trưa vẫn không gặp được, cậu bèn xô mấy người lính gác, xăm xăm đi xuống bến.

3. Vừa lúc ấy, vua cùng các vương hầu bước ra ngoài mui thuyền. Quốc Toản bèn chạy đến, quỳ xuống tâu:

– Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!

Vua truyền cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

– Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen. Nói rồi, vua ban cho Quốc Toản một quả cam.

4. Quốc Toản tạ ơn vua, chân bước lên bờ mà lòng ấm ức: “Vua ban cho cam quý nhưng vẫn không cho dự bàn việc nước”. Nghĩ đến quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt.

Quảng cáo

Mọi người ùa tới. Cậu xoè bàn tay phải cho họ xem cam quý vua ban. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ.

Theo Nguyễn Huy Tưởng

ĐỌC HIỂU BÓP NÁT QUẢ CAM

1. Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

Giặc Nguyên định mượn đường để xâm chiếm nước ta.

2. Quốc Toản quyết gặp vua để nói gì?

Quốc Toản quyết gặp vua để xin vua cho đánh giặc.

3. Nhà vua khen và ban thưởng cho Quốc Toản như thế nào?

Nhà vua khen Quốc Toản còn trẻ mà biết lo việc nước, rồi ban cho một quả cam.

4. Chi tiết Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam nói lên điều gì?

Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam vì bị Vua xem là trẻ con và nghĩ tới quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình.

LUYỆN TẬP

Câu 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

a) Nhà vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng.

b) Sáng nay, Quốc Toản quyết định đến gặp vua.

c) Vừa lúc ấy, vua cùng các vương hầu bước ra.

Trả lời: 

a) Nhà vua họp bàn việc nước ở đâu?

b) Khi nào Quốc Toản quyết đến gặp vua?

c) Vua cùng các vua hầu bước ra khi nào?

Câu 2. Hãy nói lời ngạc nhiên, thán phục của em khi đọc câu chuyện trên.

“Em rất thán phục sự dũng cảm của Trần Quốc Toản.”