Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Trả lời câu hỏi trang 39 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều:...

Trả lời câu hỏi trang 39 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Bài 5 Ngôi nhà thứ hai...

Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 39 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài 5 Ngôi nhà thứ hai

Câu 1. Em hãy đọc tên bài 5 và đoán Ngôi nhà thứ hai là gì?

– Ngôi nhà thứ hai là: trường học

Câu 2. Nói những điêu em quan sát được trong mỗi bức tranh dưới đây:

a) Mỗi bức tranh tả cảnh gì?

b) Có những ai trong tranh? Họ đang làm gì?

Trả lời: 

Những điều em quan sát được trong mỗi bức tranh dưới đây:

a) Mỗi bức tranh tả cảnh:

Quảng cáo

– Giơ tay phát biểu.

– Biểu diễn văn nghệ

– Dọn cỏ trong vườn cây.

– Khám sức khỏe.

b) Có những ai trong tranh? Họ đang làm gì?

– Học sinh đang giơ tay.

– Học sinh nữ đang múa.

– Học sinh làm lao động.

– Học sinh được bác sĩ khám sức khỏe.