Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 4 trang 75 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Sơn...

Giải bài 4 trang 75 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Sơn có 26 quả bóng, Hương có nhiều hơn Sơn 14 quả...

Giải bài 4 trang 75 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập chung trang 74

Câu hỏi: Sơn có 26 quả bóng, Hương có nhiều hơn Sơn 14 quả. Hỏi Hương có bao nhiêu quả bóng?

Giải: 

Quảng cáo

Hương có số quả bóng là:

26 + 14 = 40 (quả)

Đáp số: 40 quả bóng