Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Hà và Nam chơi trò chơi “Bịt mắt chọn hoa”. Chọn chữ...

Hà và Nam chơi trò chơi “Bịt mắt chọn hoa”. Chọn chữ cái đặt trước câu mô tả đúng khả năng xảy ra của một lần chơi...

Giải bài 3 trang 95 SGK Toán lớp 2 tập 2 Cánh diều: bài Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

Hà và Nam chơi trò “Bịt mắt chọn hoa”.

Chọn chữ đặt trước câu mô tả đúng khả năng xảy ra của một lần chơi:

A. Hà có thể chọn được bông hoa màu vàng.

B. Hà có thể chọn được bông hoa màu vàng.

Quảng cáo

C. Hà có thể chọn được bông hoa màu vàng.

Lời giải

Quan sát tranh ta thấy Lọ hoa gồm các bông hoa màu vàng, đỏ, xanh.

Vậy Hà có thể chọn được bông hoa màu vàng.

Chọn A.