Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Có 5 thẻ ghi các số 1, 2, 3, 4, 5. Hãy...

Có 5 thẻ ghi các số 1, 2, 3, 4, 5. Hãy rút ra một thẻ và đọc số ghi trên thẻ đó....

Giải bài 4 trang 95 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: bài Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

Có 5 thẻ ghi các số 1, 2, 3, 4, 5. Hãy rút ra một thẻ và đọc số ghi trên thẻ đó.

Sử dụng các từ “chắc chắn”, “có thể”, “không thể” để mô tả đúng khả năng xảy ra của một lần rút thẻ.

a) Thẻ được rút ra là thẻ ghi số 0.

b) Thẻ được rút ra là thẻ ghi số 1.

Quảng cáo

c) Thẻ được rút ra là thẻ ghi một số bé hơn 10.

a) Thẻ được rút ra không thể là thẻ ghi số 0.

b) Thẻ được rút ra có thể là thẻ ghi số 1.

c) Thẻ được rút ra chắc chắn là thẻ ghi một số bé hơn 10.