Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Quan sát biểu đồ tranh sau: Số cốc nước uống trong một...

Quan sát biểu đồ tranh sau: Số cốc nước uống trong một ngày. Bạn Khôi uống mấy cốc nước trong một ngày?...

Hướng dẫn giải bài 2 trang 94 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: Giải bài Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

Quan sát biểu đồ tranh sau:

Số cốc nước uống trong một ngày

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Biểu đồ tranh trên cho ta biết điều gì?

Quảng cáo

b) Bạn Khôi uống mấy cốc nước trong một ngày?

c) Bạn nào uống nhiều nước nhất? Bạn nào uống ít nước nhất?

a) Biểu đồ trên cho biết số cốc nước uống trong một ngày của các bạn Khôi, Giang, Trâm, Phước.

b) Bạn Khôi uống 7 cốc nước trong một ngày.

c) Bạn Phước uống nhiều nước nhất. Bạn Trâm uống ít nước nhất.