Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 150l nước mắm. Ngày thứ...

Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 150l nước mắm. Ngày thứ hai cửa hàng bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 75l nước mắm. Hỏi ngày thứ hai ...

Hướng dẫn giải bài 4, 5, 6 trang 97 Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: Giải Toán 2 bài Ôn tập chung trang 96

Bài 4 trang 97 toán 2 tập 2 sgk cánh diều

Số?

a) Có 3 hình tứ giác. Có 4 hình tam giác

b) Có 8 khối trụ. Có 4 khối cầu

Bài 5 trang 97 sgk toán 2 tập 2 cánh diều

Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 150l nước mắm. Ngày thứ hai cửa hàng bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 75l nước mắm. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số lít nước mắm là:

Quảng cáo

150 + 75 = 225 (lít)

Cả hai ngày cửa hàng bán được số lít nước mắm là:

150 + 225 = 375 (lít)

Đáp số: 375 lít nước mắm.

Bài 6. Xem tranh rồi kiểm đếm số lượng mỗi  nhạc cụ mà các bạn đang cầm và ghi lại kết quả:

Trống tròn: 5 chiếc

Trống cơm: 1 chiếc

Chuông tam giác: 6 bộ

Dùi gõ: 4 cặp