Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 1 trang 92 Toán 2 tập 2: Ôn tập về một...

Bài 1 trang 92 Toán 2 tập 2: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất...

Hướng dẫn giải bài 1 trang 94 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: bài Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

Xem tranh rồi kiểm đếm số lượng từng loại con vật và ghi lại kết quả (theo mẫu):

Quảng cáo