Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 72 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính

Bài 1 trang 72 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính...

Giải bài 1 trang 72 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 19: Phép cộng (có nhớ) Số có hai chữ số với số có một chữ số

Câu hỏi: Tính

Giải: