Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 96 Toán 2 Kết nối tri thức: Anh Khoai...

Bài 3 trang 96 Toán 2 Kết nối tri thức: Anh Khoai đốn được hai cây tre. Cây thứ nhất có 43 đốt, cây thứ hai có 50 đốt...

Giải bài 3 trang 96 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 24: Luyện tập chung (phần luyện tập)

Câu hỏi: Anh Khoai đốn được hai cây tre. Cây thứ nhất có 43 đốt, cây thứ hai có 50 đốt. Hỏi hai cây tre có tất cả bao nhiêu đốt tre?

Giải: 

Quảng cáo

Hai cây tre có tất cả số đốt tre là:

43 + 50 = 83 ( đốt)

Đáp số: 83 đốt tre