Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 96 Toán 2 Kết nối tri thức: Chú ong...

Bài 2 trang 96 Toán 2 Kết nối tri thức: Chú ong bay về tổ theo đường hình sợi dây dưới đây, xuất phát từ mũi tên...

Giải bài 2 trang 96 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 24: Luyện tập chung (phần luyện tập)

Câu hỏi: Chú ong bay về tổ theo đường hình sợi dây dưới đây, xuất phát từ mũi tên

Tính tổng các số trên ba bông hoa mà chú ong đã gặp

Giải: Tổng các số trên ba bông hoa là: 5 + 61 + 8 = 75