Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 5 trang 96 Toán 2 Kết nối tri thức: Ghép hai...

Bài 5 trang 96 Toán 2 Kết nối tri thức: Ghép hai trong ba thẻ số bên được các số có hai chữ số...

Giải bài 5 trang 96 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 24: Luyện tập chung

Câu hỏi: Ghép hai trong ba thẻ số bên được các số có hai chữ số. Số bé nhất trong các số đó là số nào? Số lớn nhất trong các số đó là số nào?

Giải: 

Quảng cáo

– Các số hai chữ số có thể ghép là: 33; 38; 83

– Số lớn nhất là 83, bé nhất là 33