Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 96 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính 25...

Bài 1 trang 96 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính 25 + 65 – 30...

Giải bài 1 trang 96 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 24: Luyện tập chung (phần luyện tập)

Câu hỏi: Tính

25 + 65 – 30                        90 – 40 – 26

Giải:

25 + 65 – 30 = 60                         90 – 40 – 26 = 23