Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 95 Toán 2 Kết nối tri thức: Chọn câu...

Bài 4 trang 95 Toán 2 Kết nối tri thức: Chọn câu trả lời đúng...

Giải bài 4 trang 95 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 24: Luyện tập chung

Câu hỏi: Chọn câu trả lời đúng

Giải: Đáp án C. 51-33