Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 84 Toán 2 Kết nối tri thức: Đặt tính...

Bài 1 trang 84 Toán 2 Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính 42-5...

Giải bài 1 trang 84 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 22: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số

Câu hỏi: Đặt tính rồi tính

42-5      51-9        63 – 7       86 – 8

Giải: