Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 93 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Số

Bài 1 trang 93 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Số...

Giải bài 1 trang 93 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 23: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số – Phần luyện tập

Câu hỏi: Số?

Giải: