Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 1 trang 95 Toán 2 Kết nối tri thức: Đặt tính...

Bài 1 trang 95 Toán 2 Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính 34 – 7...

Giải bài 1 trang 95 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 24: Luyện tập chung

Câu hỏi: Đặt tính rồi tính

34 – 7       45 – 8        60 – 12          51 – 19

Giải: