Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 95 Toán 2 Kết nối tri thức: Cầu thang...

Bài 3 trang 95 Toán 2 Kết nối tri thức: Cầu thang lên nhà sóc có tất cả 32 bậc thang. Sóc đã leo được 9 bậc thang...

Giải bài 3 trang 95 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 24: Luyện tập chung

Câu hỏi: Cầu thang lên nhà sóc có tất cả 32 bậc thang. Sóc đã leo được 9 bậc thang. Hỏi sóc cần leo thêm bao nhiêu bậc thang nữa để vào nhà?

Giải: 

Quảng cáo

Sóc cần leo thêm số bậc thang nữa là:

32 – 9 = 23 ( bậc)

Đáp số: 23 bậc thang