Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 74 Toán 2 Kết nối tri thức: Buổi sáng...

Bài 2 trang 74 Toán 2 Kết nối tri thức: Buổi sáng bác Mạnh thu hoạch được 87 bao thóc...

Giải bài 2 trang 74 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 19: Phép cộng (có nhớ) Số có hai chữ số với số có một chữ số – Phần luyện tập

Câu hỏi: Buổi sáng bác Mạnh thu hoạch được 87 bao thóc. Buổi chiều, bác Mạnh thu hoạch được nhiều hơn buổi sáng 6 bao thóc. Hỏi buổi chiều bác Mạnh thu hoạch được bao nhiêu bao thóc?

Giải: 

Quảng cáo

Buổi chiều bác Mạnh thu hoạch được số bao thóc là:

87 + 6 = 93 ( bao)

Đáp số: 93 bao thóc