Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 90 Toán 2 Kết nối tri thức: Bạn Rô-bốt...

Bài 2 trang 90 Toán 2 Kết nối tri thức: Bạn Rô-bốt nào cầm bảng ghi phép tính đúng?...

Giải bài 2 trang 90 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 23: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số – Phần luyện tập

Câu hỏi: Bạn Rô-bốt nào cầm bảng ghi phép tính đúng?

Giải: 2 bạn rô-bốt cầm bảng ghi phép tính đúng được khoanh tròn đỏ