Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 91 Toán 2 Kết nối tri thức: Bình xăng...

Bài 2 trang 91 Toán 2 Kết nối tri thức: Bình xăng của một ô tô có 42l xăng. Ô tô đã đi một quãng đường hết 15l xăng...

Giải bài 2 trang 91 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 23: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số – Phần luyện tập

Câu hỏi: Bình xăng của một ô tô có 42l xăng. Ô tô đã đi một quãng đường hết 15l xăng. Hỏi bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng?

Giải: 

Bình xăng của ô tô còn lại số lít xăng là:

Quảng cáo

42 – 15 = 27 ( lít)

Đáp số: 27 lít xăng