Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 73 Toán 2 Kết nối tri thức: Mỗi chum...

Bài 3 trang 73 Toán 2 Kết nối tri thức: Mỗi chum đựng số lít nước là kết quả của phép tính ghi trên chum. Hỏi chum nào đựng nhiều nước...

Giải bài 3 trang 73 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 19: Phép cộng (có nhớ) Số có hai chữ số với số có một chữ số

Câu hỏi: Mỗi chum đựng số lít nước là kết quả của phép tính ghi trên chum. Hỏi chum nào đựng nhiều nước nhất?

Giải: 

Chum A. 59 + 9 = 68

Quảng cáo

Chum B. 61 + 9 = 70

Chum C. 57 + 4 = 61

Vậy, chum đựng nhiều lít nước nhất là chum B