Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 80 Toán 2 Kết nối tri thức: Con lợn...

Bài 3 trang 80 Toán 2 Kết nối tri thức: Con lợn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam...

Giải bài 3 trang 80 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 21: Luyện tập chung

Câu hỏi: Con lợn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam

Giải: Số cân của con lợn là:

Quảng cáo

5 + 28 = 33 (kg)

Đáp số: 33 ki-lô-gam