Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 74 Toán 2 Kết nối tri thức: Điền số

Bài 4 trang 74 Toán 2 Kết nối tri thức: Điền số...

Giải bài 4 trang 74 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 19: Phép cộng (có nhớ) Số có hai chữ số với số có một chữ số – Phần luyện tập

Câu hỏi: Số?

Giải: