Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 78 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính 23...

Bài 4 trang 78 Toán 2 Kết nối tri thức: Tính 23 + 27 + 1...

Giải bài 4 trang 78 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 20: Phép cộng (có nhớ) Số có hai chữ số với số có hai chữ số – phần luyện tập

Câu hỏi: Tính

23 + 27 + 1            45 + 45 + 2             58 + 12 + 3              69 + 11 + 4

Giải: 

23 + 27 + 1 = 51            45 + 45 + 2 = 92              58 + 12 + 3 = 73             69 + 11 + 4 = 84