Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 79 Toán 2 SGK Kết nối tri thức: Nam...

Bài 4 trang 79 Toán 2 SGK Kết nối tri thức: Nam có 57 viên bi. Mai cho Nam thêm 15 viên bi. Hỏi lúc này Nam có bao nhiêu viên bi?...

Giải bài 4 trang 79 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 20: Phép cộng (có nhớ) Số có hai chữ số với số có hai chữ số – phần luyện tập

Câu hỏi: Nam có 57 viên bi. Mai cho Nam thêm 15 viên bi. Hỏi lúc này Nam có bao nhiêu viên bi?

Giải: 

Quảng cáo

Nam có số viên bi là:

57 + 15 = 72 ( viên)

Đáp số: 72 viên bi