Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 86 Toán 2 Kết nối tri thức: Ba ô...

Bài 4 trang 86 Toán 2 Kết nối tri thức: Ba ô tô đang che ba số là 10, 20 và 40 Hỏi mỗi ô tô đang che số nào?...

Giải bài 4 trang 86 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 22: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số – luyện tập

Câu hỏi: Ba ô tô đang che ba số là 10, 20 và 40. Hỏi mỗi ô tô đang che số nào?

Giải: 60 – 10 = 50 và 40- 20 = 20