Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 4 trang 93 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Chọn...

Bài 4 trang 93 SGK Toán 2 Kết nối tri thức: Chọn kết quả đúng...

Giải bài 4 trang 93 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 23: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số – Phần luyện tập

Câu hỏi: Chọn kết quả đúng

a) 32 + 48 – 16 = ?
A. 54          B. 64            C. 74

b) 33 – 16 + 53 = ?
A. 70          B. 60             C. 50

Quảng cáo

Giải: 

a) B

b) A