Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 5 trang 91 Toán 2 Kết nối tri thức: Tại mỗi...

Bài 5 trang 91 Toán 2 Kết nối tri thức: Tại mỗi ngã rẽ, bạn nhím sẽ đi theo con đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn. Bạn nhím sẽ đến...

Giải bài 5 trang 91 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 23: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số – Phần luyện tập

Câu hỏi: Tại mỗi ngã rẽ, bạn nhím sẽ đi theo con đường ghi phép tính có kết quả lớn hơn. Bạn nhím sẽ đến chỗ món ăn nào?

Giải: Bạn nhím sẽ đến củ khoai lang