Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Luyện từ và câu – Tuần 19 trang 2 Vở bài tập...

Luyện từ và câu – Tuần 19 trang 2 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Em hãy viết tên các tháng trong năm và nối...

1. Em hãy viết tên các tháng trong năm và nối tên tháng với tên từng mùa . Luyện từ và câu – Tuần 19 trang 2 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 19 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2

1. Em hãy viết tên các tháng trong năm và nối tên tháng với tên từng mùa :

 

2. Dựa vào lời bà Đất (Chuyện bôn mùa), viết các ý sau vào bảng cho đúng :

a) Cho trái ngọt, hoa thơm

b) Làm cho cây lá tươi tốt

c) Nhắc học sinh nhớ ngày tựu trường

d) Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi náy lộc

e) Làm cho trời xanh cao

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Quảng cáo

3. Trả lời các câu hỏi sau :

a) Khi nào học sinh được nghỉ hè ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) Khi nào học sinh tựu trường ?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) Mẹ thường khen em khi nào ?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

d) Ở trường, em vui nhất khi nào ?

M : trường em vui nhất khi được điểm tốt.>

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

1. Em hãy viết tên các tháng trong năm và nối tên tháng với tên từng mùa :

 

2. Dựa vào lời bà Đất trong (Chuyện bốn mùa), viết các ý sau vào bảng cho đúng :

Mùa xuân

Mùa hạ

Mùa thu

Mùa đông

b) Làm cho cây, lá tươi tốt>

 

a) Cho trái ngọt, hoa thơm

c) Nhắc học sinh>

nhở ngày tựu trường

e) Làm cho trời xanh cao

d) Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi nảy lộc

3. Trả lời các câu hỏi sau :

a) Khi nào học sinh được nghỉ hè ?

Cuối tháng năm học sinh được nghỉ hè. / Đu tháng sáu học sinh được nghỉ hè.

b) Khi nào học sinh tựu trường ?

Đầu tháng chín học sinh tựu trường. / Cuối tháng tám, học sinh tựu trường.

c) Mẹ thường khen em khi nào ?

Mẹ thường khen em khi em ngoan, chăm học.>

d) Ở trường, em vui nhất khi nào ?

M : Ở trường, em vui nhất khi được điểm tốt.

Ở trường, em vui nhất khi giờ ra chơi đến. / Ở trường em vui nhất khi được cô khen.>