Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập làm văn – Tuần 19 trang 5 Vở bài tập Tiếng...

Tập làm văn – Tuần 19 trang 5 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của các bạn học sinh trong mãi tranh...

1. Viết lời đáp của các bạn học sinh trong mãi tranh dưới đây . Tập làm văn – Tuần 19 trang 5 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 19 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

1. Viết lời đáp của các bạn học sinh trong mãi tranh dưới đây :

                      

2. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:

3. Viết lời đáp của Nam :

– Chào cháu.

– ………………………………………………………………………………………

– Cháu cho cô hỏi: Đây có phải nhà bạn Nam không ?

– ………………………………………………………………………………………..           

– Tốt quá. Cô là mẹ bạn Sơn đây.

– ………………………………………………………………………………………

– Sơn bị sốt. Cô nhờ cháu chuyển giúp cô đơn xin phép cho Sơn nghỉ học.

Quảng cáo

TRẢ LỜI:

1. Viết lời đáp của các bạn học sinh trong mỗi tranh dưới đây :

                      

2. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:

3. Viết lời đáp của Nam

– Cháo cháu.

Cháu chào cô ạ !

– Cháu cho cô hỏi : Đây có phải nhà bạn Nam không ?

Dạ, cháu là Nam đây ạ !

– Tốt quá. Cô là mẹ bạn Sơn đây.

A, cô là mẹ bạn Sơn ạ ? Cháu giúp gì được cho cô không ?

– Sơn bị sốt. Cô nhờ cháu chuyển giúp cô đơn xin phép cho Sơn nghỉ học.

Quảng cáo