Thường thức âm nhạc trang 31 trang 31 Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo: Gọi tên nhạc cụ sau Kể lại câu...
Hướng dẫn giải thường thức âm nhạc trang 31 SGK Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo. Gọi tên nhạc cụ sau...
Đọc nhạc trang 31 trang 31 Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo: Tạo 2 mẫu 7 âm dựa trên các kí hiệu...
Hướng dẫn giải Đọc nhạc trang 31 SGK Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo. Tạo 2 mẫu 7 âm dựa trên...
Hát trang 31 trang 31 Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo: Hát mẫu Quốc ca Việt Nam Hát mẫu Cánh đồng tuổi...
Giải chi tiết hát trang 31 SGK Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo. Hát bài Quốc ca Việt Nam với tư...
Nhà ga âm nhạc trang 30 trang 30 Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo: Trong các hoạt động sau, hoạt động nào...
Trả lời nhà ga âm nhạc trang 30 SGK Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo. Trong các hoạt động sau,...
Nghe nhạc trang 31 trang 31 Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo: Nghe, cảm thụ và vận động theo nhạc bài Cò...
Hướng dẫn giải nghe nhạc trang 31 SGK Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo. Nghe, cảm thụ và vận động theo...
Nghe nhạc: Ca hạnh phúc Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo: * Nghe, cảm thụ và vận động theo nhịp điệu của...
Hướng dẫn giải nghe nhạc: Ca hạnh phúc SGK Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo. Nghe, cảm thụ và vận động...
Đọc nhạc trang 29 trang 29 Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo: * mẫu 7 âm theo kí hiệu nốt nhạc bàn...
Giải và trình bày phương pháp giải Đọc nhạc trang 29 SGK Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo. Luyện tập mẫu...
Thường thức âm nhạc trang 25 trang 25 Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo: Nào tạo ra âm thanh ngân dài, ngắt...
Hướng dẫn giải thường thức âm nhạc trang 25 SGK Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo. Dùng một vật (cây bút,...
Hát: Vui mùa mai vàng Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo: * Câu hát nào diễn tả cảnh đẹp của mùa xuân?
Giải chi tiết hát: Vui mùa mai vàng SGK Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo. Câu hát nào diễn tả cảnh...
Đọc nhạc trang 21 trang 21 Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo: Thang âm theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay. mẫu...
Trả lời Đọc nhạc trang 21 SGK Âm nhạc 3 – Chân trời sáng tạo. Luyện tập thang âm theo kí hiệu nốt...

Mới cập nhật

Câu 6. Cho một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi sau: Sự thành lập Liên bang Nam Phi
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 6 - Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu khái quát về cộng hòa Nam Phi SBT Lịch...
Câu 6. Quan sát các hình sau Hãy lựa chọn và trình bày về một trong các vấn đề khai thác thiên nhiên ở...
Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 6 - Bài 11. Phương thức con người khai thác - sử dụng và bảo vệ thiên...
Câu 5. Hoàn thành bảng theo mẫu sau Môi trường Cách thức khai thác thiên nhiên Xích đạo ẩm Nhiệt đới Hoang mạc Địa...
Vận dụng kiến thức giải Câu 5 - Bài 11. Phương thức con người khai thác - sử dụng và bảo vệ thiên...
Câu 7. Hãy giới thiệu về một di sản lịch sử của châu Phi và nêu ý nghĩa của di sản đó
Hướng dẫn trả lời Câu 7 - Bài 10. Đặc điểm dân cư - xã hội Châu Phi SBT Lịch sử và Địa...
Câu 6. Quan sát hình sau Hãy viết cảm nghĩ của em khi nhìn hình trên – Hình ảnh về lớp học ở Ma-la-uy...
Lời giải Câu 6 - Bài 10. Đặc điểm dân cư - xã hội Châu Phi SBT Lịch sử và Địa lí 7...
Tại sao châu Phi giàu tài nguyên khoáng sản nhưng hầu hết các quốc gia ở đây còn nghèo?
Gợi ý giải Câu 8 - Bài 9. Vị trí địa lí - phạm vi và đặc điểm tự nhiên của Châu Phi...