Tuần 2 trang 9 SGK Hoạt độngtrải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo: Trao đổi với các bạn về kết quả thực hiện...
Giải bài Tuần 2 SGK Hoạt động trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo – Chủ đề 1: Em và trường...
Tuần 3 trang 11 SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo: Quan sát lớp học của em và trao đổi...
Giải bài Tuần 3 SGK Hoạt động trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo – Chủ đề 1: Em và trường...
Tuần 5 trang 16 SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo: Tìm hiểu những nguy cơ khi không thực hiện...
Giải bài Tuần 5 SGK Hoạt động trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo – Chủ đề 2: An toàn trong...
Tuần 4 trang 14 SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo: Cách giữ an toàn khi thực hiện trang trí...
Giải bài Tuần 4 SGK Hoạt động trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo – Chủ đề 1: Em và trường...
Tuần 6 trang 19 SGK hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo: Thảo luận về cách lựa chọn thực phẩm để...
Giải bài Tuần 6 SGK Hoạt động trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo – Chủ đề 2: An toàn trong...
Tuần 7 trang 22 SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo: Em cùng bạn sắm vai xử lý tình huống...
Giải bài Tuần 7 SGK Hoạt động trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo – Chủ đề 2: An toàn trong...
Tuần 15 trang 41 SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Chân trời sáng tạo: Gây quỹ thực hiện hoạt động tình nguyện, nhân...
Giải bài Tuần 15 SGK Hoạt động trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo – Chủ đề 4: Tự hào truyền...
Tuần 14 trang 39 SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Chân trời sáng tạo: Dự kiến hoạt động tình nguyện nhân đạo nhóm...
Giải bài Tuần 14 SGK Hoạt động trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo – Chủ đề 4: Tự hào truyền...
Tuần 17 trang 46 SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 chân trời sáng tạo: Chia sẻ về việc lựa chọn chi tiêu cho...
Giải bài Tuần 17 SGK Hoạt động trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo – Chủ đề 5: Năm mới và...
Tuần 16 trang 43 SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 3 Chân trời sáng tạo: Đề xuất ý tưởng sử dụng quỹ tài trợ
Giải bài Tuần 16 SGK Hoạt động trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo – Chủ đề 4: Tự hào truyền...

Mới cập nhật

 Nếu cần thuật lại ngắn gọn những thông tin được tác giả cho biết về loạt phim Hành tinh của chúng ta, em sẽ...
Đọc kĩ văn bản. Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 1 trang 28, SBT Ngữ văn 8 Kết nối tri thức, tập 2 -...
 Theo những thông tin trong văn bản, hãy cho biết tâm thế chào đón lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long được hình thành...
Đọc kĩ văn bản. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 5 trang 28, SBT Ngữ văn 8 Kết nối tri thức, tập 2...
 Tác giả đã thể hiện quan điểm gì về khẩu hiệu “sống chung với lũ”? Theo em, quan điểm đó đã được trình bày...
Đọc kĩ văn bản. Giải và trình bày phương pháp giải Câu 4 trang 28, SBT Ngữ văn 8 Kết nối tri thức, tập...
 Tìm trong văn bản những ý nói về ích lợi của lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đọc kĩ văn bản. Hướng dẫn giải Câu 3 trang 28, SBT Ngữ văn 8 Kết nối tri thức, tập 2 - Đọc hiểu...
 Trong văn bản, phần giải thích hiện tượng lũ nói chung
Đọc kĩ văn bản. Giải và trình bày phương pháp giải Câu 2 trang 28, SBT Ngữ văn 8 Kết nối tri thức, tập...
Bài tập 2 Nói và nghe trang 27 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Có...
Áp dụng kiến thức trình bày quan điểm cá nhân. Hướng dẫn cách giải/trả lời Giải Bài tập 2 Nói và nghe trang 27...